Nakládka / vykládka kontejnerů

Zajistíme naložení, vyložení či přeložení zboží/strojů z/do přepravních kontejnerů. Máme vybavení pro práci s kontejnery s minimálním poškozením manipulovaného materiálu/ strojů i samotného kontejneru. Jsme schopni zboží připravit pro bezpečnou zámořskou přepravu ve vlhku na lodi. Zabezpečit je vůči pohybu a poškození.

Balení a manipulace se zbožím

Součástí těchto prací může být i případné balení, příprava přepravních podest, palet či boxů. S vykládaným či nakládaným zbožím lze manipulovat použitím techniky, jako jsou vysokozdvižné vozíky výškově uzpůsobené pro kontejnery, přepravní válce nebo jeřáb. Vše dle podmínek, které dovoluje povaha nákladu a prostředí.

Pojištění nakládky a vykládky kontejnerů

Veškeré naše  práce jsou jištěny u pojišťovny Kooperativa. A to obecným pojištěním podnikatele, pojištěním převzaté věci a pojištěním přepravované věci. Dané pojistky se dají dle potřeby navýšit.