Kotvení strojů / zařízení

Na žádost zákazníka lze nově nastěhovaná zařízení ukotvit do podlahy a předvážit, případně zcela vyvážit. Toto vždy záleží na domluvě se zákazníkem.

Kvalitní ukotvení strojů od firmy Hamák & syn s.r.o.

Kotvení strojů provádíme vrtáním a následnou aplikaci chemických kotev. Stroj může být ukotven buď pomocí originálních kotvících tyčí dodanými výrobcem, nebo můžeme dodat vlastní – nejčastěji používáme závitové tyče různých průměrů.

Zajistíme přesné vyvážení strojů a zařízení

Po manipulaci se strojem a jeho uložení na zem, nohy, nebo případně ukotvení, stroj předvážíme alespoň do základní roviny. Pokud je požadavek od zákazníka, jsme schopni zařízení vyvážit přesně dle specifikace udávané výrobcem, případně zákazníkem za pomoci přesné strojní vodováhy.

Pojištění kotvení strojů a jiných zařízení

Veškeré naše  práce jsou jištěny u pojišťovny Kooperativa. A to obecným pojištěním podnikatele, pojištěním převzaté věci a pojištěním přepravované věci. Dané pojistky se dají dle potřeby navýšit.