Nakládka a vykládka kontejnerů

Datum: 16. 12. 2015

Naše společnost Hamák a syn Vám zajistí naložení, vyložení nebo přeložení veškerého zboží nebo strojů do přepravních kontejnerů. Disponujeme vybavením pro práci s kontejnery a to s minimálním poškozením s manipulovaným materiálem.

Služby překládky je možné použít například při předkládání zboží z vozu do vozu, nákládání kontejnerů, které míří do zámoří, a podobně. Dále v rámci služeb zajistíme balící služby, příprava přepravních podest, palet nebo boxů. Při této manipulaci používáme techniku jako jsou vysokozdvižné vozíky, které jsou přizpůsobené pro kontejnery, přepravní válce nebo jeřáb.

Celou nakládku do kontejneru je možné udělat na klíč, což zahrnuje plný servis se všemi nutnými úkony pro zajištění objednávky a to s minimální asistencí zákazníka, který svůj čas může věnovat všem svým potřebým. Po konzultaci s našimi odbornými pracovníky před uskutečněním nakládky nebo vykládky, kde se odhadne potřebný čas pro realizaci, cena a rozsah.,

Veškeré naše práce jsou jištěné u pojišťovny Kooperativa a to s obecným pojištěním podnikatele, pojištěním převzaté věci a pojištěním věci přepravované. Tyto dané pojistky je možné dle potřeby navýšit.

Zpět